Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej(„RODO”) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łukasz Gawin prowadzący działalność gospodarczą Tigred Łukasz Gawin ul. Franciszka Zabłockiego 4/21 80-287 Gdańsk;
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych dotyczących towarów i usług oferowanych przez Tigred Łukasz Gawin na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  4. Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym oraz w wyjątkowych przypadkach podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi specjalistyczne;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane do przesyłania informacji handlowych. Niepodanie danych będzie skutkować niemożnością otrzymania informacji handlowych;
  9. Administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych przy użyciu narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.