Kontakt

Masz jakieś Pytania ? Skontaktuj się z nami!


    Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Tigred Łukasz Gawin ul. Franciszka Zabłockiego 4/21 80-287 Gdańsk. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu. Podanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dobrowolne, ale ich niepodanie w zakresie adresu e-mail uniemożliwia kontakt w sprawie załatwienia sprawy za pośrednictwem serwisu. Pozostałe informacje o danych osobowych znajdziesz w klauzuli informacyjnej naszej firmy.